Jag är stilla när jag rör mig. by Sandra Furulund

Jag är stilla när jag rör mig.

Vad ingår?

Video Icon 2 videoklipp File Icon 5 filer Text Icon 1 textfil

Innehåll

Introduktion
Jag är stilla när jag rör mig.
Skrivbordsbild_Jag är stilla när jag rör mig.png
70 KB
Podcast med Sandra Furulund - Jag är stilla när jag rör mig.
PODD_MAJ_JAG ÄR STILLA NÄR JAG RÖR MIG.mp3
60 min
Workbook Jag är stilla när jag rör mig Maj 2019
Workbook_Maj_Jag är stilla när jag rör mig.pdf
500 KB
Basen i Prio-pyramiden_worksheet.pdf
500 KB
Stressfysiologin spelar roll i ditt liv - A part of the Human Basics.
Stressfysiologi_teori.mp4
10 min
Återhämtningsövning: Jag är stilla när jag rör mig.
Kalender Maj.pdf
40 KB
Jag är stilla när jag rör mig_ÅterhämtningsövningMaj2019_Medelstor.mp4
30 min